1 Temmuz 2013 Türk Ticaret Kanunu değişiklikleri yürürlüğe giriyor.

1 Temmuz 2013 Türk Ticaret Kanunu değişiklikleri yürürlüğe giriyor.

Değişikliklerle birlikte Şirketlerin artık web sayfası olma zorunluluğu yürürlüğe giriyor.

TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi`nde uzun süredir yasalaşması beklenen Yeni Türk Ticaret Kanunu ile şirketlere web sitesi kurma zorunluluğu getiriliyor. Bu durum Referans Gazetesi`nin haberine göre, 1,5 milyon KOBİ`yi bilişim sektörünün yeni pazarı haline getirecek.

Bu hükme uyamayanlar 6 aya varan hapis ve 300 gün karşılığı adli para cezası ile karşı karşıya kalırken, bilişim sektörüne ek 300 Milyon Lira`lık yeni bir pazar yaratılacak.

Tasarının mimarlarından Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Meclis`te görüşülmeyi bekleyen yasa tasarısının önümüzdeki aylarda çıkabileceğini ve şirketlerin buna hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Bu kanunla bilgiye engelsiz ulaşımın sağlanarak ticaret hayatına şeffaflığın getirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Tekinalp, "Biz bu yasayla bilgiye erişim hakkını herkese tanımış oluyoruz" dedi.

Yasada belirlenen hükümlerin toplumda çok olumlu algılandığını dile getiren Tekinalp, dünyada artık ticaret ve şirket hukukunun başka bir yörüngede döndüğünü söyledi. Tekinalp, bir şirketin KOBİ bile olsa bilançosunu açıklamak istememesinin artık meşru kabul edilmediğine işaret ederek, şunları söyledi: "Bir şirketin bilançosunu açıklaması ticari sırlarını açıklaması anlamına gelmez. Bu adalet ve haklılık temelleri olmayan bir itiraz. Yasa AB`ye uyum açısından da vazgeçilmez. AB`ye üye olmak istiyorum ama bunu yapmayacağım diyemezsiniz. Eğer AB`ye girmek istiyorsak, bunu bir proje olarak görmeliyiz. Bunları aşmadan ilerleyemeyiz. AB felsefesine göre KOBİ`ler ticaretin en alt taşı ve ekonomi ancak bu şeffaf taşlar üzerinde yükselebilir."

PAZAR HAREKETLENECEK

Şirketlere site kurma zorunluğu getirilmesinin rekabet edilebilirlik açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Genel Sekreteri Behçet Envarlı ise bunun bilişim sektöründe uygulama alanının genişlemesi, yeni yazılım ve hizmetler konusunda ciddi bir açılım sağlayacağını ifade etti. Sektörün geçen yıl yüzde 6 küçüldüğünü, bu yıl için de buna yakın bir oranda daralma beklediklerini ifade eden Envarlı, ticaret kanununun yasalaşmasıyla pazarın hareketleneceğini vurguladı.

Tasarının temelini oluşturan ilkelere bakıldığında şeffaflık, adillik, hesapverebilirlik ve sorumluluk temellerinin öne çıktığını kaydeden Envarlı, "Web sayfası hazırlama zorunluluğu da bunun bir aynası olacak. Önemli olan bu tasarının bu dört temel üzerine oturtulmuş olması. AB`ye girmeye çalışılan bir dönemde kurumsal açıdan bu yasa Türkiye`ye çok şeyler kazandıracak" dedi.

Türkiye`deki şirketlerin web`den yeterince istifade edemediklerini ve kanunun bunu sağlayacağını anlatan İsmail Çivrilli ise mevcut sitesi olan şirketlerin bile site içeriğini değiştirmek zorunda kalabileceklerine işaret etti. Sitesinde dinamik yönetim paneli olmayan her şirketin, yasa çıktıktan 3 ay içinde sitesini yenilemesi gerektiğinin altını çizen Çivrilli, web sitesini yeni kuracak şirketlere ise şu önerilerde bulundu: "Öncelikle sitesini yeni kuran şirketler sitenin güvenlik duvarına dikkat etmeli. Bilgilerin kaybolmaması için yangına, elektrik kesintisine karşı güvenlikli bir data merkezi olmalı. Hard diskin çökmesine karşılık back up sistemi olduğuna dikkat edilmeli ve bu hizmet yer sağlayıcı belgesi olan şirketlerden alınmalı."

İNTERNET SİTESİNİ KURMAYANA PARA VE HAPİS CEZASI

Yeni Ticaret Kanunu`nun 562. maddesinin 12. bendinde, "Yasanın 1524. maddesi gereğince, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde sitesini oluşturmayan veya web sitesi mevcut ise aynı süre içinde sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özümlemeyen şirket yöneticileri 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılabilir. Aynı internet sitesine konulması gereken içeriği, usulüne uygun bir şekilde koymayana da 3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezası verilir" deniliyor.

Yasaya göre şirketin sadece web sitesi kurması yetmiyor. Sitede yer alması gereken bir içerik eğer konulmamışsa bu da doğrudan kanuna aykırılık olarak sayılıyor. Mesela internet sitesinde genel kurula davet veya gündeme yer verilmemişse iptal davası bakımından açık bir kanuna aykırılık oluşuyor. Bu hükümlere aykırılık adli para veya hapis cezasını da beraberinde getiriyor.

YASAYA GÖRE SİTEDE YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

  • 3 yıllık finansal tablo,
  • Kanunen şirketin vermesi gereken bütün ilanlar,
  • Pay sahipleri veya ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar,
  • Yönetim kurulu ile genel kurul toplantılarının hazırlıkları ve anılan kurulların yapılmasına ilişkin bilgiler,
  • Ortaklara veya pay sahiplerine sunulması gereken belgeler,
  • Her türlü çağrı, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma konusunda açıklaması zorunlu bilgiler.

WEB SİTESİ KURMANIN ŞİRKETLERE FAYDALARI

  • Şirketlerin şeffaflıkları sağlanacak, hesap verebilirlikleri artacak,
  • Kendisi ile ilgili bilgileri derli toplu sunma alışkanlığı kazanacak,
  • Sesini daha geniş kitlelere duyurma fırsatı olacak,
  • Kendi içinde oluşturacağı standartlarla her noktada bilgi akışını daha rahat sağlayacak,

Rekabet edilebilirliği, ulaşılabilirliği ve bilinirliğini artıracak.


Bu habere henüz yorum yazılmamış